OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě flo-pak.cz, který provozuje společnost Packung s.r.o. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

Ochrana osobních údajů
Dodavatel garantuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány výhradně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a budou použity pouze pro bezproblémový chod internetového obchodu. Získané údaje nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou údajů potřebných pro doručení zboží, které budou předány přepravní společnosti.

Způsob objednání
Objednávat si můžete on-line přímo na našich stránkách. Jak nakupovat by Vám mělo usnadnit první kroky v našem obchodě. Pokud Vám z nějakého důvodu nefunguje přímé objednávámí, máte možnost zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na naši e-mailovou adresu info@obaly-optimalizace.cz.
Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu flo-pak.cz jsou závazné. Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami. Podmínkou pro podání objednávky je zadání údajů pro doručení zboží kupujícímu. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé.
Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti uvedených údajů před realizací dodávky objednaného zboží. V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, doprava na určenou adresu a zpět) budou vymáhány na kupujícím.

Dodací a platební podmínky
Zboží většinou expedujeme do 5 prac. dní. Garance dodání dopravcem je 24 hodin po odeslání. Při osobním odběru je možné odebrat zboží na adrese uvedené v kontaktních informacích po předešlé telefonické nebo e-mailové domluvě.
Zboží bude dodáno společností Toptrans na dobírku nebo při osobním odběru po zaplacení plné ceny. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.

Objednávající může využít i služby ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Způsob dodání
Objednané zboží odesíláme pouze prostřednitvím firmy Toptrans, případně si jej můžete vyzvednout přímo u nás.

Poštovné a balné
Balné je zcela zdarma. Dopravné je kalkulováno individuálně dle objednaného množství a adresy doručení.

Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující má podle § 623 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy a tím k vrácení zboží. Dodavatel s kupujícím dohodnou termín (maximálně čtrnáct dnů) a způsob vrácení zboží. Zboží musí být vráceno v původních obalech dodavatele, musí být kompletní, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení. Dodavatel po vrácení zboží obratem vrátí kupujícímu zpět odpovídající peněžní částku předem dohodnutým způsobem.

Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku. Kontrolou se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též úplnost dodaného zboží dle dodacího listu. V případě škod vniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít. Na pozdější reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží uplatňované po převzetí zásilky od dodavatele nebude brán zřetel.

Závěrečná ustanovení
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Tím současně akceptuje cenu výrobku včetně přepravného. Účastníci se tímto výslovně dohodli na postupu, právech a povinnostech v souladu s občanským zákoníkem, pokud není obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ